Bellaris Media

Apps

Applikasjonsutvikling er en metodisk og målrettet prosess. Selv om applikasjonsutvikling i prinsippet kan brukes til utvikling av alle slags applikasjoner, retter vårt fokus seg til utvikling av applikasjoner til Twitter, Facebook og til Apple iOS (iPhone/iPad).

Prosessen rundt Applikasjonsutvikling er som følger:

  • Kravanalyse; Prosessen hvor vi forstå spesifikasjonen og danne oss et bilde av hvordan dette skal bli
  • Spesifikasjon; Fastsettelse av kravene til det foreslåtte applikasjonen
  • Design og layout; Bestemme den samlede arkitekturen og å deler applikasjonen inn i deler og moduler
  • Utvikling; Realisere applikasjonen ved hjelp av programmering, basert på spesifikasjon og krav
  • Testing; Prosessen hvor vi sjekke at applikasjonen oppfører seg i henhold til spesifikasjon og ikke inneholder feil
  • Lansering; Ta applikasjonen i bruk
  • Systemdrift; Den normale driften av applikasjonen

in touch with tomorrow