Bellaris Media

Sosiale medier

Mennesker har alltid vært sosiale – utveksling og deling av historier og erfaringer er mye av essensen i det å være menneske. Sosiale medier handler derfor kun om å utnytte den fremvoksende teknologien som plattform for sosial markedsføring – privat som i næringslivet.

Etterspørselen etter kunnskap om hvordan sosiale medier endrer premissene for tradisjonell markedsføring og interaksjon er stor.

Bellaris Media gir kunnskap om hva sosiale medier er og hvordan bygge en god strategi rundt satsingen på sosiale medier.

Uten en klar beskrivelse av strategi blir det fort at bedrifter virrer rundt på sosiale medier uten retning og fullstendig vilkårlig.

Dette vil ofte ende opp som bortkastet tid, bortkastet innsats, tilbakeslag, sosiale media trøtthet og at man vil gå glipp av store muligheter.

in touch with tomorrow